10. Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Piše: Lara Sviličić

Dana 8. i 9. ožujka 2024. godine u prekrasnom hotelu Zonar Zagreb održan je 10. Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prvog dana kongresa održan je radni tečaj: „Primjena autolognog dentinskog grafta u oralnoj, maksilofacijalnoj kirurgiji i implantologiji“ pod vodstvom prof. dr. sc. Yana Varesa. Drugi dan kongresa započeo je svečanim programom tijekom kojega su polaznici kongresa imalipriliku čuti vrsnu izvedbu gudačkog dua Tomislava Špehara i Zorana Resnikate pjesme “Di si bila mala mare” i “Super Trouper” u izvedbi Zubora. Uz pozdravni govor, službeno otvorenje najavila je dekanica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednica Kongresa prof. dr. sc. Zrinka Tarle. Izvrsni program ovogodišnjeg kongresa obilježila supredavanja eminentih europskih i hrvatskih stručnjaka iz područja restaurativne dentalne medicine, endodoncije, protetike, implantologije, forenzike, oralne i hospitalne medicine, psihodermatologije i primjene umjetne inteligencije u dentalnoj medicini. Polaznici kongresa imali su priliku čuti zanimljiva predavanja inozemnih izlagača: prof. dr. sc. Reinharda Hickela, prof. dr. sc. Thomasa Attina, prof.dr. sc Elisabette Cotti, prof. dr. sc Catherine Ricci, prof. dr. sc. Håvard J.Haugeni, izv. prof. dr. sc. Čedomir Oblak koji ostvaruju već dugogodišnju suradnju sa Stomatološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Predavanja su održali i nastavnici Stomatološkog fakulteta u Zagrebu: akademkinja Mirna Šitum i prof. dr. sc. Marko Jakovac. Popodnevni sati bili su rezervirani za pozvana predavanja i trominutneoralne prezentacije prijavljenih sažetaka radova koje su se održale u tematski pridruženim sekcijama. Sekcije ovogodišnjeg kongresa bile su: I. sekcija –Forenzična dentalna medicina i farmakologija, II. sekcija – Oralne bolesti, oralna kirurgija, parodontologija i povezanost s općim zdravljem, III. sekcija –Endodoncija i restaurativna dentalna medicina te IV. sekcija – Dentalna protetika i ortodoncija. U sklopu sekcija predavanja su održali: prof. dr. sc. Christiana Pamela Pereira, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, prof. dr. sc. Marin Vodanović, prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, izv. prof. dr. sc. Bernard Janković, prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek, prof. dr. sc. Vlatko Pandurić, izv. prof. dr. sc. Eva Klarić, prof. dr. Peter Jevnikar, prof. dr. sc. Nikša Dulčić i izv. prof. dr. sc. Joško Viskić. Završetak kongresa obilježila je svečana kongresna večera. Ovaj vrlo uspješno odrađen kompleksan i cjelovit kongres produkt je i odraz interdisciplinarne i međunarodne usmjerenosti Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.