Simpozij Kako spriječiti prigovore i tužbe pacijenata u dentalnoj medicini?

Piše: Matea Blažević

U 11. mjesecu 2022. godine održan je simpozij na temu “Kako spriječiti prigovore i tužbe pacijenata u dentalnoj medicini?”. Na simpoziju su, osim profesora i doktora dentalne medicine, sudjelovali i studenti Stomatološkoga fakulteta. U samu temu simpozija uveo nas je prof. dr. sc. Hrvoje Brkić koji je objasnio razliku između nemara i pogreške u stomatološkoj ordinaciji. Nakon  toga, prof. emeritus Darko Macan održao je predavanje o sudskom vještačenju i pogreškama u radu doktora dentalne medicine. O važnosti informiranoga pristanka i dužnosti govorenja istine govorila  je izv. prof. dr. sc. Jelena Dumančić i za svaki od njih iznijela je po nekoliko primjera. Izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović održao je predavanje o upravljanju rizikom u dentalnoj medicini, a o stomatološkoj dokumentaciji i primjeni u forenzičnoj dentalnoj medicini predavanje je održala izv. prof. dr. sc. Ivana Savić Pavičin. Na kraju samoga kongresa, pridružila nam se i sutkinja Vrhovnoga suda Republike Hrvatske mag. iur. Jadranka Travaš koja je održala predavnje o prigovorima i tužbama pacijenata u sudskoj praksi. Sudionici simpozija imali su mogućnost kupiti naš časopis te se zahvaljujemo prof. dr. sc. Brkiću na susretljivosti i podršci u radu te promidžbi našeg časopisa, Sonde.