O projektu Dan dentalne traumatologije – Sportske ozljede glave i vrata

piše: Lea Budak

 13. siječnja 2023. godine održan je Dan dentalne traumatologije na temu „Sportske ozljede glave i vrata“. Događaj se sastojao od osam predavanja koja su obuhvaćala različita gledišta dentalne traumatologije uključujući parodontologiju, protetiku, otorinolaringologiju, maksilofacijalnu kirurgiju, estetiku te restaurativnu dentalnu medicinu. Sudionici su mogli naučiti o tehnikama u parodontološkoj kirurgiji pri postizanju adekvatne estetike nakon gubitka zuba u estetskoj zoni, mogućim sportskim ozljedama u maksilofacijalnoj, tj. ORL regiji, ulozi i izboru sportskih štitnika u prevenciji dentalnih traumi, kasnim posljedicama dentalnih traumi u endodontskom i parodontnom prostoru te manje invazivnoj metodi izbjeljivanja zubi sukladno protokolima EU smjernica. Predstavljeni su i preliminarni rezultati istraživanja provedenog na Zavodu za dječju i preventivnu dentalnu medicinu. Također, iznimna nam je čast bila ugostiti profesora Lirana Levina koji je održao predavanje u ime Međunarodnog udruženja za dentalnu traumatologiju (International Association of Dental Traumatology, IADT) o prevenciji u dentalnoj traumatologiji. Ovogodišnja tema Dana dentalne traumatologije privukla je 75 studenata dentalne medicine Sveučilišta u Zagrebu i Rijeci i studente Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavanja su održana u predavaonici na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Projekti poput ovog pomažu integraciji znanja interdisciplinarnog područja dentalne traumatologije i samim time potiču studente dentalne medicine na usavršavanje stručnog znanja o traumatologiji i sanaciji hitnih stanja u ovom području dentalne medicine. Tematika sportskih ozljeda glave i vrata pomogla je ostvariti suradnju Stomatološkog i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i povezati studente za buduće projekte i suradnje. Sudjelovanje na Danu dentalne traumatologije je i ove godine bilo besplatno zbog motivacije studenata dentalne medicine na sudjelovanje u edukativnim sadržajima i projektima na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.