20 godina postojanja Udruge studenata dentalne medicine

Piše: Matea Blažević

Udruga studenata dentalne medicine, poznatija kao USDM ove godine slavi 20 godina svojega postojanja. Osnovana je 2002. godine sa sjedištem na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. I prije njenoga osnivanja postojala je Udruga studenata stomatologije “Apolonija” koja je osnovana davne 1996. godine uz potporu tadašnje uprave fakulteta na čelu s dekanom prof. dr. sc. Vjekoslavom Jerolimovom. Za razliku od današnjega ustroja, u sklopu same udruge postojali su posebni odbori s predstavnicima pojedinih godina studija koji su se brinuli da komunikacija s upravom fakulteta i nastavnicima bude na visokoj razini i dostupna svima. Isto tako, organizirale su se tematske tribine u prostorijama fakulteta na kojima su sudjelovali studenti, a s njima i nastavnici. Za vrijeme tih tribina aktivno se raspravljalo o kvaliteti studija i načinu provođenja istog. Sada, nakon više od 20 godina, kanali komunikacije bitno su se promijenili. Cilj udruge danas je okupiti studente organizirajući obrazovne, znanstvene, društvene i sportske aktivnosti te aktivnosti vezane uz unapređenje i promociju struke i zdravstvene zaštite pacijenata. Zahvaljujući novoj tehnologiji, komunikacija s nastavnicima znatno je jednostavnija zbog čega više ne postoji potreba za održavanjem tribina ili sjednica. Usprkos tome i dalje se radi na poboljšanju kvalitete studiranja na našem fakultetu te se ovim putem zahvaljujemo svim bivšim i sadašnjim članovima Udruge studenata Stomatološkoga fakulteta na višegodišnjem trudu i marljivome radu i želimo im sretnih 20 godina postojanja Udruge!