100 godina obrazovanja u stomatologiji u Republici Hrvatskoj i 60 godina samostalnosti Stomatološkog fakulteta u Zagrebu

Stoljeće visokoškolskog obrazovanja u području stomatologije/dentalnemedicine u Hrvatskoj i šezdeset godina samostalnosti Stomatološkog fakultetaSveučilišta u Zagrebu

HISTORIA EST TESTIS TEMPORUM, LUX VERITATIS, VITA MEMORIAE, MAGISTRAVITA, NUTIA VETUSTATIS.

Povijest je svjedok vremena, svjetlo istine, život pamćenja, učiteljica života, glasnica starine.

Marko Tulije Ciceron

Obljetnice su vrijeme sjećanja … povijest određuje sadašnjost, a sadašnjost gradi budućnost…

Iznimni smo ponosni na povijest stomatološke izobrazbe u Hrvatskoj koja je do naše obljetnice2022. iznjedrila 173 redovita profesora, 46 izvanrednih profesora, 64 docenta, 10poslijedoktranada i 91 asistenta.

Od 1962. godine diplomiralo je 6584 doktora dentalne medicine uz još 171 na Medicinskomfakultetu, obranjena su 453 doktorata znanosti (prvi 1960.), 666 magisterija znanosti i 200 jesveučilišnh magistara (130 dentalna medicina i 70 dentalna implantologija).

Objavljena su 195 udžbenika, priručnika i monografije.

Od 1950. imamo preko 1500 radova u WOS-u, preko 1700 u Scopusu (od 1960.) i više od 3300po Crosbi-uod 1996.

Povijest stomatološke izobrazbe u Hrvatskoj umnogome je usporediva s razvojem stomatologije uokruženju i ta je uvjetovanost danas čini usporedivom suvremenoj stomatologiji europskihzemalja. Povijest stomatološke izobrazbe i fakulteta u sklopu Sveučilišta u Zagrebu obuhvaća trirazvojna razdoblja:

  • 1922. do 1948. godine-začetno razdoblje visokoškolske stomatološke nastave i osnutakKatedre za stomatologiju u Liječničkom fakultetu u Zagrebu
  • 1948. do 1962. godine-ustrojba i djelovanje Odontološkog odsjeka u sklopu Medicinskogfakulteta u Zagrebu
  • 1962. godine do danas-osnutak i uspon samostalnog Fakulteta

Početci stomatološke izobrazbe nalaze se u okrilju Liječničkog fakulteta Sveučilišta, a formalni suuvjeti za početak školovanja stomatologa stvoreni kad je profesorski zbor Liječničkog fakultetaSveučilišta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu 20. siječnja 1922. godine dr. Eduardu Radoševiću dodijelio dozvolu za održavanje predavanja (venia docendi) iz područja stomatologijei zubarstva. Tim je činom započela nastava predmeta Stomatologija i zubarstvo za studente općemedicine na Sveučilištu u Zagrebu. Tada je osnovana i Katedra za stomatologiju i zubarstvo, a dr.Eduard Radošević postao je nositeljem istoimenog kolegija. Godine 1933., osnutkomstomatološkog ambulatorija u novoizgrađenoj Otorinolaringološkoj klinici na Šalati 2, počela jedjelovati Zubna klinika, a već sljedeće, 1934. godine omogućeno je i specijaliziranje stomatologijeza liječnike ukupne medicine. 1934. osnovan jeOdjel za kirurgiju čeljusti, a vodstvo je povjerenodr. Ivi Čuparu. Zubarstvo se akademske godine 1936./37. navodi kao obvezni jednosemestralnipredmet, a u školskoj godini 1937./38. prvi put se spominje i Odontostomatološka klinika. Dr. IvoČupar 14. svibnja je 1938. u Medicinskom fakultetu u Zagrebu održao nastupno predavanje„Stomatologija u svjetlu opće medicine“ i novim je poletom nastavio djelo profesora Radoševića.Naposljetku je rad u području kirurgije čeljusti i lica uklopljen u djelatnost novootvoreneStomatološke klinike 1939., gdje je, posebice od 1948. godine uslijedio snažan zamah u razvojumaksilofacijalne i oralne kirurgije.

Prije 60 godina, odlukom Sabora NR Hrvatske od 26. rujna 1962. godine o osnivanjuStomatološkog fakulteta Sveučilištau Zagrebu, studij se odvaja od Medicinskog fakulteta. Od togdana stomatologija postoji kao samostalna visokoškolska nastavna struka u Hrvatskoj koja činitemelj skrbi za oralno zdravlje, a tako i za integralno zdravlje svojih građana.

Dentalna medicinau Hrvatskoj temelji se na dugoj tradiciji, postojanosti i kontinuitetu teimplementiranju novih znanstvenih spoznaja, materijala i tehnologija u obrazovne procese.

Učenje iz prošlosti, življenje sadašnjosti i entuzijastično tkanje budućnosti okosnica su našegznanstvenog-istraživačkog-inovacijskog, nastavnog i kliničkog rada za napredak naše struke,edukaciju studenata, trajnu izobrazbu postiplomanata i alumni, a sve naravno za dobrobit našihpacijenata.

Tijekom stoljeća svoga djelovanja je ustanova zahvaljujući gajenju izvrsnosti, ali i svojimmeđunarodnim nastavnim aktivnostima (od 2017. uvedena je cjelovita nastava na engleskomjeziku), stekla visoki međunarodni znanstveni i stručni ugled.

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu predvođen dekanicomprof. dr. sc. Zrinkom Tarleorganizirao je u povodu toga svečani skup u hotelu Westin Zagreb 13. listopada 2022. godine. Naskupu su sudjelovali brojni uzvanici, među kojima aktualni djelatnici, umirovljeni djelatnici,studenti, rektor i prorektori Sveučilišta u Zagrebu, predstavnici suradnih institucija, kolege,gostujući profesori s vrhunskih svjetskih sveučilišta te predstavnici Vlade Republike Hrvatske,Sabora, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravstva, Grada te osobno predsjednikRepublike Hrvatske Zoran Milanović.

Dekanica je umirovljenim nastavnicima, gostujućim profesorima i voditeljima nastavnih bazauručila posebne zahvalnica, a Hrvatski liječnički zbor dodijelio je Stomatološkom fakultetuSveučilišta u Zagrebu Povelju povodom stogodišnjice visokoškolskog obrazovanja.

Tom je prigodom publicirana i posebna poštanska marka s motivom stomatološkog zrcala u kojemse odražava zgrada Fakulteta. Marka je tiskana u 60.000 primjeraka i nalazi se u slobodnoj prodaji.Autorica poštanske marke bila je zagrebačka dizajnerica Alenka Lalić.